Τρίτη, 18 Μαΐου 2010

Καβάλα: Η Δια Βίου Μάθηση, ως αντίδοτο στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης

Το Επιμελητήριο Καβάλας και η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)-Τμήμα Μακεδονίας, πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Καβάλας ανοικτή εκδήλωση ενημέρωσης, με θέμα «Εκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών: Παράγοντας ατομικής και επιχειρηματικής επιτυχίας (μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη διοίκηση επιχειρήσεων)».
Οι συνεργάτες του Επιμελητηρίου που πήραν μέρος στην εκδήλωση...
... και ανέλαβαν το ρόλο να ενημερώσουν τους παρευρισκόμενους, ήταν ο Στέλιος Πολυχρόνης, η Ζηλιάνα Κρυωνά, η Νανά Ζυγούρα και ο Κώστας Πεφάνης.

Ο Στέλιος Πολυχρόνης, στην εισήγηση του τόνισε ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση περιοδεύει σε όλη τη Β. Ελλάδα και σκοπό έχει να δώσει μία διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων, όσον αφορά την αντιμετώπιση της κρίσης. «Η κρίση δεν ξεπερνιέται με κανέναν τρόπο. Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί σε πρώτο βαθμό είναι η προσωπική μας βελτίωση. Μέσω της δια βίου μάθησης», τόνισε ο Στέλιος Πολυχρόνης, θυμίζοντας ό, τι η έννοια αυτή έχει τις ρίζες της στην Αρχαία Ελλάδα. «Πρέπει να κοιτάξουμε μέσα μας, για να βελτιωθούμε και να αντιμετωπίσουμε όλα όσα έρχονται. Η εκπαίδευσης και η επιμόρφωση είναι η 1η επένδυση που πρέπει να κάνουμε στον εαυτό μας’, υποστήριξε ο συνεργάτης του Επιμελητηρίου Καβάλας. Στη συνέχεια ο Φώτης Πολυχρόνης, αναφέρθηκε αναλυτικά στην ΕΕΔΕ.

Ποια είναι η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ):
Αποστολή-Όραμα
Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ιδρύθηκε το 1962. Είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποστολή της είναι η συμβολή στην ανάπτυξη και προώθηση της εφαρμογής των σύγχρονων αρχών, μεθόδων και τεχνικών του Management σε κάθε συλλογική προσπάθεια τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και η ανάδειξη της σημαντικότητας του ρόλου των ασκούντων διοίκηση.
Όραμα της ΕΕΔΕ είναι να αποτελεί και να αναγνωρίζεται ως ο μεγαλύτερος, αντιπροσωπευτικότερος και καλύτερος εκφραστής των επιχειρήσεων και οργανισμών (ιδιωτικών και δημόσιων) και των ασκούντων ενεργό διοίκηση σ’ αυτούς.
Η ΕΕΔΕ για την επίτευξη του σκοπού της δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς:
Μέλη
Η ΕΕΔΕ αριθμεί σήμερα 3.000 μέλη, από τα οποία τα 500 περίπου είναι επιχειρήσεις και οργανισμοί, ενώ τα υπόλοιπα είναι φυσικά πρόσωπα, κυρίως ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά στελέχη, επιχειρηματίες, σύμβουλοι επιχειρήσεων, καθηγητές πανεπιστημίων κ.α. Τα μέλη της ΕΕΔΕ διακρίνονται σε Τακτικά (Φυσικά και Νομικά), Έκτακτα, Φοιτητές, Αντεπιστέλλοντα, Αρωγά και Επίτιμα.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται στα μέλη της ΕΕΔΕ είναι οι ακόλουθες: Δικτύωση και Ανταλλαγή Γνώσεων και Εμπειριών. Ενημέρωση και Πληροφόρηση. Οικονομικά οφέλη.
Ινστιτούτα
Η εξειδικευμένη γνώση σε επιμέρους λειτουργίες του Μάνατζμεντ και σε επιλεγμένους τομείς της οικονομίας είναι απαραίτητα στοιχεία για τη δημιουργία της κατάλληλης υποδομής. Υπό την έννοια αυτή, η ΕΕΔΕ έχει ιδρύσει 5 Ινστιτούτα που δραστηριοποιούνται σε εξειδικευμένες λειτουργίες του Μάνατζμεντ και σε επιλεγμένους τομείς της Οικονομίας, τα ακόλουθα: Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ (ΕΙΜ), Ινστιτούτο Οικονομικής Διοικήσεως (ΙΟΔ), Ινστιτούτο Διοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών (ΙΔΙΠΠΥ), Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΕΙΠ), Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΜΑΔ).
Τομείς Δραστηριοτήτων
Η ΕΕΔΕ κατανοώντας και προβλέποντας τις νέες τάσεις στο χώρο του Μάνατζμεντ, δημιούργησε τους ακόλουθους τομείς δραστηριοτήτων: Τομέας Ηγεσίας. Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης/Επιχειρηματικής Ηθικής. Τομέας Ανταγωνιστικότητας. Τομέας Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Μάνατζμεντ. Τομέας Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.