Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

Προγράμμα κοινωφελούς εργασίας -471 θέσεις στο Δήμο Δράμας-Πληροφορίες για την συλλογή δικαιολογητικών


Ο Δήμος Δράμας δηλώνει έτοιμος να απασχολήσει στις Δημοτικές επιχειρήσεις και στα νομικά πρόσωπα του 471 άτομα, όπως μας δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Δράμας κ. Ζαχαριάδης, για πέντε μήνες και στα πλαίσια του προγράμματος κοινωνικής εργασίας .Αναμένοντας την έκκριση από τον ΑΣΕΠ, ώστε άμεσα να γίνουν όλες οι διαδικασίες για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα στις αρχές Απριλίου θα ξεκινήσουν την εργασία τους οι προσληφθέντες με 625 ευρώ συν τις ασφαλιστικές εισφορές. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους από τις υπηρεσίες, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να ξεκινήσουν από τώρα την συλλογή τωνδικαιολογητικών.

Τα δικαιολογητικά που μπορούν να αναζητήσουν από τον Δήμο είναι:

1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (Η παραλαβή του γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερομένου)
2. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
Για την χορήγηση της βεβαίωσης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία)
• Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
• Απόδειξη λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή νερού των δύο τελευταίων ετών (ημερολογιακά-ενός για κάθε έτος) ή αντίγραφα εκκαθαριστικών της Δ.Ο.Υ. των τελευταίων ετών

Για την αναζήτηση των παραπάνω δικαιολογητικών οι Δημότες Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους Κοινοτικά Καταστήματα.