Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

Φώτο QUIZ !!!!Πάγκαλος: "Οι Έλληνες είναι είτε φασίστες, είτε κομμουνιστές είτε μαλάκες".

Φώτο... Κουίζ: Εντοπίσαμε την κομμουνίστρια.

 Παρακαλώ ξεχωρίστε τον μαλάκα από τον φασίστα...