Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2011

Συγχωνεύτηκαν οι συνεταιριστικές τράπεζες της Β.Ελλάδος ...

Σε καταρχήν συμφωνία για συγχώνευση προχώρησαν οι συνεταιριστικές τράπεζες Έβρου, Δράμας, Σερρών, Δυτικής Μακεδονίας και Πιερίας. Στόχος τους είναι η δημιουργία μίας ισχυρής,συνεταιριστικής τράπεζας στη Βόρειο Ελλάδα.Η συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων των συνεταιριστικών τραπεζών πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα την περασμένη εβδομάδα. Συμφώνησαν μάλιστα να αναθέσουν σε εξειδικευμένες εταιρείες την αποτίμηση της καθαρής θέσης καθεμίας συνεταιριστικής τράπεζας και τη διατύπωση πρότασης για την ανάπτυξη του λειτουργικού σχήματος που θα προκύψει από τη συγχώνευση των συγκεκριμένων συνεταιριστικών τραπεζών.

seraia