Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού...

Από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σύμφωνα με την εγκύκλιο εισαγωγής σπουδαστών Β101782/14-01-2011 ανακοινώνεται, ότι κατά το Εαρινό εξάμηνο του σχολικού έτους 2010-2011 εγκρίθηκε η εισαγωγή 545 νέων σπουδαστών και σπουδαστριών σε 16 ΙΕΚ του Οργανισμού, προκειμένου να καταρτισθούν σε 12 σύγχρονες ειδικότητες.H ειδικότητα που έχει εγκριθεί στο ΙΕΚ ΟΑΕΔ ΔΡΑΜΑΣ είναι Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα (multimedia) Α και Γ εξάμηνο. Ο αριθμός των σπουδαστών που θα εισαχθούν είναι 50.ΟΙ υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στο ΙΕΚ από 17-01-2011 έως 28-01-2011 και να είναι κάτοχοι Απολυτηρίoυ Λυκείου ή Πτυχίου ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών ή ΕΠΑ.Σ ή ΕΠΑ.Λ., ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.Η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται στις 21-02-2011.


Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του ΙΕΚ ΟΑΕΔ ΔΡΑΜΑΣ Περιοχή Μυλοποτάμου Τηλ: 25210-81162 ή στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΚ ΟΑΕΔ ΔΡΑΜΑΣ