Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Ώρα της Δράμας...


Η παράταξη «Ώρα της Δράμας» είναι κάθετα αντίθετη με την εκμετάλλευση των λιγνιτών στη Δράμα για οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς λόγους και ειδικότερα: 1) Τέσσερα (4) από τα πιο παραγωγικά και αναπτυγμένα χωριά θα πρέπει να φύγουν από τον τόπο τους και οι κάτοικοι να αναζητήσουν νέο τόπο εγκατάστασής τους.
2) Σαράντα χιλιάδες (40.000) στρέμματα της πλέον εύφορης γης της χώρας θα τεθούν εκτός παραγωγής και άλλη τόση έκταση δεν θα καλλιεργείται λόγω πτώσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.
3) Στην ευρύτερη περιοχή δεν θα ευδοκιμούν πλέον πλατύφυλλες καλλιέργειες.
4) Λόγω της απαλλοτρίωσης των χωραφιών τα χρέη των αγροτών προς την Αγροτική Τράπεζα θα κηρυχθούν ληξιπρόθεσμα και όλα τα χρήματα της απαλλοτρίωσης θα πάνε στην Τράπεζα και όχι στους αγρότες.
5) Οι αποζημιώσεις για τις κτιριακές εγκαταστάσεις θα είναι μηδαμινές.
6) Τα αγροτικά μηχανήματα των αγροτών της περιοχής θα πουληθούν σε εξευτελιστικές τιμές.
7) Πολλοί αγρότες δεν θα πάρουν συντάξεις, αφού λόγω στέρησης των αγρών δεν θα ασκούν τα τελευταία χρόνια τη γεωργία.
8) Ουσιαστικά θα στερηθούν οι αγρότες το επάγγελμά τους.
9) Λόγω της πτώσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα υπάρχει κίνδυνος εισροής θαλάσσιου νερού και πρόκλησης υφαλμύρωσης όλου του κάμπου.
10) Η πτώση του υδροφόρου ορίζοντα θα μειώσει το ποσοστό υγρασίας της τύρφης που θα προσφέρεται σε καύση κι έτσι όλη η περιοχή των Τεναγών Φιλίππων θα μπει στο στόχαστρο εκμετάλλευσης για παραγωγή ενέργειας.
11) Θα αλλάξουν οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής και θα επηρεαστεί η ευρύτερη περιοχή των Δήμων Προσοτσάνης, Σιταγρών, Δράμας και Καλαμπακίου.
12) Θα υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων.
13) Στο στάδιο λειτουργίας των μονάδων θα απασχοληθεί πολύ μικρός αριθμός προσωπικού.
Καλούμε όλες τις υποψήφιες Δημοτικές Παρατάξεις να λάβουν ξεκάθαρη θέση σε αυτό το μείζον θέμα.