Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

Παρουσιάστ​ηκε η έρευνα κοινής γνώμης που πραγματοπο​ιήθηκε στους επισκέπτες της


Ο Δήμος Δράμας για πρώτη φορά προχώρησε με μεθοδικό και οργανωμένο τρόπο στην
αποτύπωση και την επεξεργασία των στοιχείων επισκεψιμότητας κατά την διάρκεια της
Ονειρούπολης.
Η Ονειρούπολη δεν είναι μία διοργάνωση περιστασιακού χαρακτήρα και για τον λόγο αυτό η
ανάλυση κάθε στοιχείου που την αφορά, μπορεί να βελτιώσει τις επόμενες διοργανώσεις.
Στις δηλώσεις του ο Δήμαρχος Δράμας Κυριάκος Χαρακίδης ανέφερε: «ο στόχος της
Δημοτικής μας αρχής ήταν να έχει διάρκεια και συνεχή ροή επισκεπτών σε όλη την διάρκεια του
μήνα που διεξάγεται και όχι ξεσπάσματα μίας ή δύο ημερών. Αυτά μπορούν να γίνουν μόνο με
συστηματική καταγραφή των στοιχείων που αφορούν την επισκεψιμότητα, την ικανοποίηση των
επισκεπτών, τα προβλήματα και τις παρατηρήσεις τους. Έτσι ο θεσμός της μεγαλύτερης
Χριστουγεννιάτικης γιορτής στην Ελλάδα να είναι εξαιρετικά χρήσιμος για την ανάπτυξη της
τοπικής μας οικονομίας. Με αυτό το σκεπτικό χαράζουμε μία μακροπρόθεσμη στρατηγική για
την Ονειρούπολη μία στρατηγική που θα βασίζεται στο όραμα μας και στα συγκριτικά
πλεονεκτήματα της πόλης μας».
Μέσα από την έρευνα καταγράφηκαν τα εξής στοιχεία:
 η περιοχή μόνιμης κατοικίας των επισκεπτών
 οι επισκέπτες αν ήρθαν για πρώτη φορά στην ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ
 τον χρόνο παραμονής τους στην πόλη μας
 η πηγή ενημέρωσης για τη διοργάνωση
 σε ποιά περιοχή διέμειναν
 τον βαθμό ικανοποίησης των επισκεπτών
 ποιο άλλο σημείο της πόλης μας επισκέφθηκαν  την πιθανότητα να ξαναεπισκεφθούν την ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ στο μέλλον
 το Προφίλ των επισκεπτών - Ηλικία επισκεπτών, Οικογενειακή κατάσταση, Επάγγελμα
επισκεπτών, Φύλο και τέλος
 Παρατηρήσεις και σχόλια