Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

Οργάνωση και διαχείριση μονάδας εκτροφής σαλιγκαριών


Ένα πρόγραμμα κατάρτισης που απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται για τη σαλιγκαροτροφία, διοργανώνει το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας με θέμα: «Οργάνωση και διαχείριση μονάδας εκτροφής σαλιγκαριών».

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει πέντε ημέρες. Θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2012. Τα μαθήματα θα διεξάγονται από τις 08.00΄ π.μ. έως τις 14.00΄ μ.μ., ενώ θα διοργανωθούν και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μονάδες ανοικτής (εκτατικής) και κλειστής εκτροφής σαλιγκαριών.


Στο τέλος της εκπαίδευσης θα γίνει γραπτή εξέταση και θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες «Βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος κατάρτισης».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν και να δηλώσουν συμμετοχή στο Κέντρο «Δήμητρα» Δράμας, στο τηλέφωνο 25210-58175 . Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι καταρτιζόμενοι δεν θα επιβαρυνθούν οικονομικά.

Το σεμινάριο αυτό είναι συνέχεια μιας σειράς εκπαιδεύσεων που υλοποιεί ο ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» στη Δράμα πάνω στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, μετά την επιτυχή διεξαγωγή παρόμοιων ολιγοήμερων προγραμμάτων ως και ημερίδων, ανταποκρινόμενοι σήμερα στην ανάγκη που διαπιστώνεται για την κατάρτιση και άλλων εκτροφέων.


Πρόγραμμα κατάρτισης
Θέμα: «Οργάνωση και διαχείριση μονάδας εκτροφής σαλιγκαριών».
Σύνολο εκπαιδευτικών ωρών: 30
Ημερ/νία πραγματοποίησης: 23/1 έως 27/1/2012
Σύνολον εκπαιδευομένων ατόμων: 30
Τόπος διενέργειας: Δράμα, Κέντρο «Δήμητρα» Δράμας.
Υπεύθυνος προγράμματος: Νικολαΐδης Αβραάμ, γεωπόνος


23-1-2012
Δευτέρα Εμπορεύσιμα είδη σαλιγκαριού. Στοιχεία ανατομίας – βιολογίας . Εχθροί & ασθένειες. Χαρακτηριστικά του Helix aspersa. Είδη εκτροφής. Χαρακτηριστικά του κλειστού τύπου εκτροφής. Αναπαραγωγή και πάχυνση σαλιγκαριών εντός του διχτυοκηπίου. Ανάλυση στοιχείων κόστους μιας μονάδας διχτυοκηπίου.

24-1-2012
Τρίτη Αναπαραγωγή και πάχυνση σαλιγκαριών μονάδας ανοικτής (εκτατικής) εκτροφής. Οικονομικά αποτελέσματα. Κοστολόγηση επένδυσης. Διαχείριση. Εργασίες. Στοιχεία αποδόσεων μονάδων εκτροφής σαλιγκαριών στη χώρα μας.

25-1-2012
Τετάρτη -Στρατηγική Marketing. Κοστολόγηση προϊόντος. Εύρεση γεωργικού εισοδήματος. Διάθεση σαλιγκαριών. Διατροφική αξία σαλιγκαριών. Οργάνωση εργασίας. Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ), E-FARMER. Πιστοποίηση σαλιγκαριών. Ανάλυση αγοράς.

26-1-2012
Πέμπτη Εκπαιδευτική επίσκεψη σε μονάδες ανοικτής και κλειστής εκτροφής.

27-1-2012
Παρασκευή -Κατασκευαστικά στοιχεία ενός διχτυοκηπίου. Υλικά και κοστολόγηση. Τελικές εκτιμήσεις. Γραπτή εξέταση. Απονομή πτυχίων.

Ωράριο εκπαίδευσης: 08.00΄ - 14.00΄