Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

85 θέσεις εργασίας σε δήμους της Περιφέρειας ΑΜ-Θ ανακοίνωσε το ΥΠΕΣ. Οι 55 στο Δήμο Δράμας


Στη γνωστοποίηση των δήμων για την πρόσληψη 85 συμβασιούχων, συμβάσεων μίσθωσης έργου και ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που αφορούν ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες δήμων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Οι συμβάσεις είναι για μουσικούς για τα ωδεία, κοινωνικούς λειτουργούς και προσωπικό παιδικών σταθμών, καθώς και συμβάσεων που αφορούν ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Οι εγκρίσεις που υπεγράφησαν από την επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 στο τέλος του 2011 αφορούν θέσεις που δεν βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό ή τους προϋπολογισμούς των δήμων λόγω του χαρακτήρα τους.

Οι δήμοι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, που θα προχωρήσουν στις συγκεκριμένες συμβάσεις είναι οι εξής:

Συμβάσεις για ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες
• Δήμος Δράμας – 55 Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου
• Δήμος Καβάλας – 17 Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου
• Δήμος Ξάνθης – 9 Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Συμβάσεις για Ευρωπαϊκά Προγράμματα
• Δήμος Αβδήρων Ξάνθης – 3 Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
• Δήμος Τοπείρου Ξάνθης – 1 Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου