Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

Και να μην ξεχνιόμαστε! Η νίκη τους είναι νίκη όλων των εργαζομένων!