Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ...

Το Δ/κό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Δράμας " Η ΑΡΤΕΜΙΣ ", με έκπληξη πληροφορήθηκε τη σύλληψη, στο Μεσοχώρι Παρανεστίου την 7-01-2011 από τη Συνοριακή Αστυνομία, ενός ατόμου που μετέφερε με το αυτοκίνητό του κρέας παράνομα θηρευθέντων ελαφιών. Εκφράζοντας την αποτροπή του νόμιμου κυνηγετικού κόσμου, καταδικάζει την κάθε μορφής λαθροθήρα και για αυτό άλλωστε εδώ και χρόνια οι κυνηγετικές οργανώσεις, έμπρακτα, είναι ο μοναδικός συλλογικός φορέας που με αποκλειστικά δικά του έξοδα συντηρεί σώμα ιδιωτ. θηροφυλακής, με αποκλειστικό σκοπό την προστασία της άγριας πανίδας και του περιβάλλο-ντος γενικότερα.
Για το Δ.Σ. του Κ.Σ. Δράμας
Ο Πρόεδρος
Παπαντωνίου Γεώργιος