Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ...

Ο κύριος Κυριάκος Χαρακίδης, Δήμαρχος Δράμας και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας, συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Σμύρνης κ. Ekrem Demirtaş και είχαν μια μακρά και λεπτομερή συζήτηση με κυρίαρχο θέμα τη συνεργασία των δύο φορέων και την ενίσχυση της επιχειρηματικής συνεργασίας των επιχειρήσεων των δύο πλευρών. Επισημαίνεται πως η συνεργασία του κ. Χαρακίδη με το Επιμελητήριο Σμύρνης και τον κ. Demirtaş χρονολογείται από το 2003. Ο νέο-εκλεγείς τότε πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σμύρνης κάλεσε τον κ. Χαρακίδη στη Σμύρνη, ως επίσημο ομιλητή σε ένα διεθνές συνέδριο, για την ανάπτυξη του τουρισμού και, μέσα από αυτόν, της επιχειρηματικής δραστηριότητας της περιοχής. Ο κ. Χαρακίδης, όπως συνηθίζει, δεν θα ήθελε μια τέτοια σχέση να πάρει τη μορφή απλά μιας φιλικής κι εθιμοτυπικής συζήτησης και εξέθεσε στον κ. Demirtaş μια σειρά θεμάτων, με κυρίαρχο αυτό της από κοινού εξερεύνησης και υλοποίηση των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα τουρκικά επιμελητήρια. Όπως δήλωσε, στον πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Σμύρνης, ο κύριος Χαρακίδης, το Επιμελητήριο Δράμας έχει υλοποιήσει έναν αριθμό τέτοιων προγραμμάτων με μεγάλη επιτυχία κι έχει αποκτηθεί η σχετική εμπειρία που απαιτούν οι πολύπλοκες αιτήσεις που προέρχονται κατευθείαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Με τη σειρά του ο κ. Demirtaş συμφώνησε να ερευνηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας και ζήτησε από τα στελέχη των δύο φορέων που ήταν παρόντα στη συνάντηση να αρχίσουν να επεξεργάζονται τις ανάλογες προτάσεις.Οι δύο πρόεδροι συμφώνησαν πως η συνάντησή τους θα πρέπει να επαναληφθεί, όταν θα υπάρχουν ενδείξεις πως τα δύο επιμελητήρια θα μπορούσαν να διεκδικήσουν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.