Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

Προς τις επιχειρήσεις- μέλη του Επιμελητήριου...

Αγαπητοί συνάδελφοι,
η δυσμενής οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων, καθώς επίσης και η αντικειμενική δυσκολία τους να ανταπεξέλθουν εξαιτίας της μείωσης των εσόδων τους και της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά, δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα που την ζούμε όλοι μας. Πιστεύουμε όμως ότι η μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα και η αλλαγή των εργασιακών συμβάσεων δεν αποτελεί λύση, παρά έσχατο μέτρο. Για τον λόγο αυτό προτρέπουμε τις επιχειρήσεις να αποφύγουν να εφαρμόσουν τέτοιου είδους μέτρα, χωρίς ιδιαίτερα σοβαρή αιτία, τα οποία επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το ήδη βεβαρημένο κλίμα στην αγορά, μετά από την μείωση των μισθών του Δημοσίου τομέα και την αύξηση του ΦΠΑ στα καταναλωτικά αγαθά.


Το Επιμελητήριο συνεργαζόμενο στενά με το Εργατικό Κέντρο και τους εργοδοτικούς φορείς του Νομού μας, είναι στη διάθεση κάθε επιχείρησης ώστε να συμβάλει στην καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση οποιουδήποτε εργασιακού ζητήματος προκύπτει.

Για το Επιμελητήριο Δράμας

Ο Πρόεδρος

Κυριάκος Μ. Χαρακίδης