Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2011

Στον ορισμό των προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης ...

Στον ορισμό των προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης προχώρησε ο Γενικός Γραμματέας της Α.Δ.Μ.-Θ. κ. Θύμιος Σώκος.

Τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων αναλαμβάνει ο κ. Παναγιώτης Γεωργόπουλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α’.Ο Παναγιώτης Γεωργόπουλος είναι οικονομολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στα χρηματοοικονομικά στο Stratchclyde University της Γλασκόβης.Εργάστηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, σε κρίσιμους τομείς. Υπήρξε υπεύθυνος του Τομέα Βιομηχανίας για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο των Α’ και Β’ Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης.
Για το χρονικό διάστημα από το 2000 έως το 2006 διετέλεσε Διευθυντής στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, ενώ από τον Ιούνιο του 2010, Προϊστάμενος στη Διεύθυνση Διοίκησης της Περιφέρειας. Παράλληλα από το 1994 έως και σήμερα, συμμετείχε ενεργά ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας σε Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα, που αφορούν στην Κοινωνία της Πληροφορίας και στη διαχείριση της καινοτομίας και της γνώσης. Διετέλεσε Πρόεδρος του διαπεριφερειακού προγράμματος INTERREGIONAL INFORMATION SOCIETY INITIATIVE, που αποτέλεσε τον προπομπό για την ανάπτυξη εφαρμογών της Κοινωνίας της Πληροφορίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Τη Γενική Διεύθυνση Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής αναλαμβάνει ο Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνος) με βαθμό Α’.
Ο Νικόλαος Τσοτσόλης του Χρυσάφη είναι πτυχιούχος της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ (1981) με προπτυχιακή εκπαίδευση στην κατεύθυνση των Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής.Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (διετούς διάρκειας) του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ (1999) στην ειδίκευση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής και Διδάκτωρ της Φιλοσοφίας της Σχολής Γεωπονίας του ΑΠΘ με αντικείμενο τη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (2005). Διετέλεσε Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από 16 Ιανουαρίου 2006 μέχρι τον Οκτώβριο του 2007 και Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τον Οκτώβριο του 2007 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010.
Υπήρξε συντονιστής αρκετών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, συντάκτης πολλών συγχρηματοδοτούμενων δράσεων, συμμετείχε σε ευρωπαϊκά δίκτυα και επιστημονικές εταιρείες του οικείου γνωστικού αντικειμένου, σε ανακοινώσεις ερευνητικών εργασιών σε Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια, σε δημοσιεύσεις ερευνητικών εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους, έπειτα από κρίση και έχει πλούσιο συγγραφικό έργο.Τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων αναλαμβάνει ο Δρ. Νικήτας Φραγκισκάκης του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγος) με βαθμό Α’.Ο Δρ. Νικήτας Φραγκισκάκης είναι πτυχιούχος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ.Εχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στις ΗΠΑ σε θέματα οργάνωσης της προστασίας των φυσικών οικοσυστημάτων. Επειτα από εξετάσεις το έτος 1994 πήρε την υποτροφία από το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην ειδίκευση «Δασική Οικονομική».Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ στον τομέα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων και ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ το έτος 1998 με βαθμό «Αριστα».Εχει 26 έτη προϋπηρεσία στη Δασική Υπηρεσία και κατέχει τον Α’ βαθμό.Για το χρονικό διάστημα 1999 έως 2010 διετέλεσε προϊστάμενος στα τμήματα Δασικών Χαρτογραφήσεων, Προγραμματισμού – Μελετών και Δασικό της Διεύθυνσης Δασών Νομού Χαλκιδικής, ενώ από το Νοέμβριο του 2010 Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το έτος 1999 εντάχθηκε στο μητρώο των εισηγητών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης του τομέα Δημοσίου Management, του τομέα Πληροφορικής και του τομέα Περιβάλλοντος και διδάσκει σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνει το ΠΙΝΕΠ Θεσσαλονίκης με θέματα: Τεχνικές Επιχειρησιακής Ερευνας και Πληροφοριακά Συστήματα, Επικοινωνία – Συναλλακτική Ανάλυση, Από το Γραφειοκρατικό Πρότυπο στο Δημόσιο Management, Λήψη Αποφάσεων, Autocad 2000 και Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας – Διαχείρισης Δασών.
Τα ακαδημαϊκά έτη 2006 – 2007 και 2007 – 2008 εντάχθηκε στη βαθμίδα του Λέκτορα στον Τομέα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ και δίδαξε το μάθημα «Οικονομική των Δασικών Επιχειρήσεων».