Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση...

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης η οποία θα γίνει στις 25-1-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1.Έγκριση ανοίγματος λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης .Εισηγητής: Ο Προιστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού , Γεώργιος Τσακίρης .
2. Συγκρότηση των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας στο επίπεδο των Περιφε-ρειακών Ενοτήτων (Ν.3013/2002, άρθρο 12, παρ. 3).

Εισηγητής : Ο Προιστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας , Κων/νος Χουβαρδάς .
3.Σύσταση Επιτροπών Περιφερειακού Συμβουλίου και καθορισμός τομέα αρμοδιότητάς των.
Εισηγητής : Ο Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ .
4. Εκλογή μελών των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν. 3852, άρθρο 164 παρ.4).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ