Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

Κατασκευή γέφυρας Παλαιοχωρίου στα Τενάγη των Φιλίππων...

Μετά από ενέργειες και επίπονες προσπάθειες του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μ. Τιμοσίδη εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» η πράξη κατασκευής της γέφυρας Παλαιοχωρίου στα Τενάγη των Φιλίππων προϋπολογισμού 1.000.000 €, που περιλαμβάνει τη σύνταξη οριστικής μελέτης – τευχών δημοπράτησης και εν συνεχεία κατασκευή της στα Τενάγη Φιλίππων του Ν. Καβάλας.
 timosidis.gr   e-mail: timosidis@timosidis.gr