Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ (2011) ΤΟΥ ΕΚ ...

Το Δημοσιογραφικό Βραβείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα απονεμηθεί για τέταρτη φορά το 2011. Θα βραβευθούν δημοσιογράφοι που έχουν καλύψει σημαντικά ευρωπαϊκά θέματα ή που έχουν συμβάλει στη καλύτερη κατανόηση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και πολιτικών. Οι δημοσιογράφοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από το Σάββατο, 15 Ιανουαρίου.Το βραβείο θα απονεμηθεί σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες: γραπτός τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση και διαδίκτυο. Ο νικητής σε κάθε κατηγορία θα βραβευθεί με €5000. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 31 Μαρτίου 2011. Μεμονωμένα άτομα ή ομάδες μέχρι και 5 ατόμων μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα με άρθρα ή προγράμματα. Οι συμμετοχές θα πρέπει να έχουν δημοσιευθεί ή μεταδοθεί μεταξύ της 1ης Απριλίου 2010 και 31ης Μαρτίου 2011 σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι υπήκοοι ή μόνιμοι κάτοικοι ενός κράτους μέλους της ΕΕ και εγγεγραμμένοι δημοσιογράφοι.Σε κάθε κράτος μέλος θα συσταθεί εθνική κριτική επιτροπή η οποία θα αναδείξει τους επικρατέστερους υποψηφίους για κάθε κατηγορία. Η κριτική επιτροπή απονομής, υπό την προεδρία ενός Αντιπροέδρου του ΕΚ, θα επιλέξει τους τέσσερις τελικούς νικητές σε επίπεδο ΕΕ. Η απονομή του βραβείου θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2011.
Τα έντυπα των αιτήσεων και ο κανονισμός του βραβείου παρατίθενται στην ειδική ιστοσελίδα του βραβείου. Το 2010, οι νικητές προήλθαν από την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.