Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 17/1/2011...

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 17η  του μηνός Ιανουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 1°: Προγραμματικές δηλώσεις της Δημοτικής Αρχής από τον κ. Δήμαρχο Χαρακίδη Κυριάκο.Θέμα 2°: Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 385/2007 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου Μελέτη – Κατασκευή Δημοτικού Μεγάρου Δράμας» Εισηγητής: Δήμαρχος ΔράμαςΘέμα 3°:Διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου, χρήσης ετών 2009 και 2010 των Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων του Δήμου Δράμας Εισηγητής: Δήμαρχος Δράμας
Θέμα 4°:Διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου, χρήσης ετών 2009 και 2010 Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Δράμας Εισηγητής: Δήμαρχος Δράμας.Θέμα 5°:Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δράμας (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.) Εισηγητής: Ζαχαριάδης Παύλος
Θέμα 6ο:Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τη συμμετοχή τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας Εισηγητής: Ζαχαριάδης Παύλος.
Θέμα 7°: Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής εργασιών για το 2011
Εισηγητής: Ζαχαριάδης Παύλος
Θέμα 8°: Συγκρότηση επιτροπής προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων, ελαστικών επισώτρων και συντήρησης – επισκευής αυτοκινήτων σε ιδιωτικά συνεργεία
Εισηγητής: Ζαχαριάδης Παύλος
Θέμα 9°: Ορισμός μελών στην επιτροπή παραλαβής έργων
Εισηγητής: Ζαχαριάδης Παύλος
Θέμα 10°: Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών για τις προμήθειες που γίνονται με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Εισηγητής: Ζαχαριάδης Παύλος
Θέμα 11°: Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών που γίνονται με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Εισηγητής: Ζαχαριάδης Παύλος
Θέμα 12°: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών και μεταφορών μέχρι του ποσού των 35.216,43 €
Εισηγητής: Ζαχαριάδης Παύλος
Θέμα 13°: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών και μεταφορών , από το ποσό των 35.216,43 € μέχρι του ποσού των 58.694,06 €
Εισηγητής: Ζαχαριάδης Παύλος
Θέμα 14°: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών και μεταφορών άνω του ποσού των 58.694,06 €
Εισηγητής: Ζαχαριάδης Παύλος
Θέμα 15°:Ορισμός εκπροσώπων ως μελών της επιτροπής του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2734/1999 (ΦΕΚ 161 Α ΄) – εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις
Εισηγητής: Ζαχαριάδης Παύλος
Θέμα 16°:Ορισμός οργάνου για τον έλεγχο και βεβαίωση των παραβάσεων στους παιδότοπους
Εισηγητής: Ζαχαριάδης Παύλος
Θέμα 17°:Ορισμός εκπροσώπων για τη συμμετοχή τους στα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Συμβούλια που προβλέπονται από τις διατάξεις των Α.Ν. 445 & 446 /1937
Εισηγητής: Ζαχαριάδης Παύλος
Θέμα 18°:Έγκριση υποβολής πρότασης για το έργο με τίτλο « Εργαστήρια καταγραφής, παρουσίασης, διάχυσης των πληροφοριών και των δεδομένων του ιστορικού κέντρου Δράμας για την ανάδειξη και αξιοποίησή του»
Εισηγητής: Γρηγορίου Κυριάκος
Θέμα 19°: Έγκριση υποβολής πρότασης για το έργο με τίτλο « Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων»
Εισηγητής: Γρηγορίου Κυριάκος
Θέμα 20°: Έγκριση υποβολής πρότασης για το έργο με τίτλο «Προβολή , δημοσιοποίηση και αξιολόγηση του ολοκληρωμένου σχεδίου Αστικής Αναγέννησης του Δ. Δράμας»
Εισηγητής: Γρηγορίου Κυριάκος
Θέμα 21°: Συμμετοχή του Δήμου Δράμας στη δεύτερη πρόσκληση του προγράμματος δια βίου Μάθησης στη δράση Leonardo da Vinci με τίτλο « Βελτίωση ικανοτήτων αυτοαπασχόλησης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ)»
Εισηγητής: Γρηγορίου Κυριάκος
Θέμα 22°: Συμμετοχή του Δήμου Δράμας στη δεύτερη πρόσκληση του προγράμματος δια βίου Μάθησης στη δράση Grundtvig με τίτλο « Υποστήριξη αθλητικών δραστηριοτήτων των πολιτών»
Εισηγητής: Γρηγορίου Κυριάκος
Θέμα 23°: Γνωμοδότηση για παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης (τεμ. 80ρ10) (Αγρόκτημα Καλλιφύτου) για ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας
Εισηγητής: Καλαϊτσίδης Γεώργιος
Θέμα 24°:Γνωμοδότηση για παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης (τεμ. 1651ω4) (Αγρόκτημα Μοναστηρακίου) για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων
Εισηγητής: Καλαϊτσίδης Γεώργιος
Θέμα 25°:Γνωμοδότηση για παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης (τεμ. 5166-Χ250) (Αγρόκτημα Ξηροποτάμου) για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων
Εισηγητής: Καλαϊτσίδης Γεώργιος
Θέμα 26°:Γνωμοδότηση για παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης (τεμ. 5166-Χ252) (Αγρόκτημα Ξηροποτάμου) για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων
Εισηγητής: Καλαϊτσίδης Γεώργιος
Θέμα 27°: Γνωμοδότηση για παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης (τεμάχιο 964Α – Αγρόκτημα Ξηροποτάμου) στην εταιρεία «Κυριάκος Παυλίδης Α.Ε. Εμφιάλωση Μεταλλικού Νερού)
Εισηγητής: Καλαϊτσίδης Γεώργιος
Θέμα 28°: Γνωμοδότηση σχετικά με απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενου ακινήτου επί της οδού Ιπποκράτους 2 στη Δράμα, ιδιοκτησίας Δερμεντζόγλου Παύλου
Εισηγητής: Καλαϊτσίδης Γεώργιος
Θέμα 29°:Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου επί της οδού Βενιζέλου 131 στη Δράμα
Εισηγητής: Καλαϊτσίδης Γεώργιος
Θέμα 30°:Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων (24)
Εισηγητής: Καλαϊτσίδης Γεώργιος
Θέμα 31°:Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου « Εργασία λειτουργίας κυνοκομείου Δήμου Δράμας»
Εισηγητής: Ζαχαριάδης Παύλος
Θέμα 32°: Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δράμας, Α΄ τριμήνου 2011
Εισηγητής: Ζαχαριάδης Παύλος
Θέμα 33°: Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για την έντοκη κατάθεση των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου Δράμας
Εισηγητής: Ζαχαριάδης Παύλος
Θέμα 34°: Παραχώρηση δημοσίου περιουσιακού στοιχείου στο Δήμο Δράμας
Εισηγητής: Ζαχαριάδης Παύλος
Θέμα 35°:Καθορισμός των επιτρεπόμενων για χρήση τμημάτων του κοινόχρηστου χώρου επί της Εθνικής Αμύνης και 28ης Οκτωβρίου
Εισηγητής: Ζαχαριάδης Παύλος
Θέμα 36°:Αίτημα διαγραφής οφειλής από χρηματικό κατάλογο (Κ.Ο.Κ. - 2)
Εισηγητής: Ζαχαριάδης Παύλος
Θέμα 37°:Αίτημα διαγραφής οφειλής από χρηματικό κατάλογο ( Τέλος Νεκροταφείων)
Εισηγητής: Ζαχαριάδης Παύλος
Θέμα 38°:Επιστροφή χρημάτων
Εισηγητής: Ζαχαριάδης Παύλος
Θέμα 39°:Έγκριση προμήθειας οχήματος από το ελεύθερο εμπόριο για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών Δημάρχου Δράμας
Εισηγητής: Ζαχαριάδης Παύλος
Θέμα 40°:Λύση μίσθωσης δύο καταστημάτων στη δημοτική λαχαναγορά
Εισηγητής: Ζαχαριάδης Παύλος
Θέμα 41°: Αίτημα – Υπόμνημα κατοίκου Δράμας
Εισηγητής: Ζαχαριάδης Παύλος
Θέμα 42°: Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου
Εισηγητής: Ζαχαριάδης Παύλος
Θέμα 43°: Συνδιοργάνωση με την Ε.Α.Σ. Δράμας, αγώνα ανωμάλου δρόμου – Ε΄ γύρου πόλης Δράμας στη μνήμη του Νίκου Βαλδίρκα , όλων των κατηγοριών
Εισηγητής: Μλεκάνης Μιχαήλ
Θέμα 44°: Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή για το 2011 σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα.
Εισηγητής: Ζαχαριάδης Παύλος
Θέμα 45°:«Τροποποίηση της υπ. Αριθμ. 54/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας »
Εισηγητής: Μλεκάνης Μιχαήλ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΠΕΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

1 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ Ο ΘΩΜΑΣ ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΕ ΠΗΡΕ ΚΑΙ ΤΟ A6 ΜΑΖΙ ΤΟΥ;